۶۹:

مطلبتون خیلی بسیار جالب انگیز ناک بود.دست گلتون درد نگیره!

پاسخ :

1- سلام...دوست 69 ...

2-من موجودی بسیار کثیف و خائن به همه ارزشهای انسانی هستم اما ...اگر به تاریخ پست مقاله دقت کنید نوشته شده بیست و شش از ماه هفتم سال هشتاد وشش...در آن سال هنوز نویسنده مزبور از بنده قولی بابت پست یا عدم پست مطلب نگرفته بود.


3-به هر حال این مطلب در دورانی پست شده بود  که قلبها حاکم بر روابط بود و نه عقل ابزاری و خاطر نشان می کنم که  عجله  در چاقو کشیدن برای یکدیگر فقط مختص ما ایرانی ها نیست هرچند در آن تخصص داریم .


4-باید بگویم که تهدید شما را بسیار موثر یافتم با این حال اگر چه دیدن عدد 69 برای من بسیار ترسناک بود و لرزه بر اندامم انداخت و اضطرابم را صد چندان ساخت اما وقتی درست فکر می کنم می بینم چه کسی بهتر از شما ؟

5- از قدیم گفته اند اگر نوشتن یک مطلب اشتباه باشد پاک کردنش اشتباهی بزرگتر است با تمام این اوصاف من مقاله مذکور را برداشتم و پست را حذف کردم تا بیش از این مورد سو استفاده قرار نگیرد اما این بدان معنا نیست که شما تهدید خود را عملی نکنید.هر واکنشی که نشان دهید بنده با خضوع تمام در برابر حضرتعالی سر خم می کنم و دست شما را به نشانه تشکر می بوسم.

6-به هر حال بخشایش همواره مخصوص بلند قدها است!

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم اسفند 1389ساعت 23:34  توسط کوروش معیری  | 

 

"قولهای شرقی "یعنی قول بده و هرگز به آن عمل نکن.

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم بهمن 1389ساعت 20:32  توسط کوروش معیری  | 

 

صلح قوی ترین اسلحه یک جنگاور است.

Alexis weisenheimer

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم دی 1389ساعت 20:44  توسط کوروش معیری  | 

 

کسی که از مرگ  ترسی ندارد از بردگی بزرگی رهایی یافته و آزاده است.

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم دی 1389ساعت 12:30  توسط کوروش معیری  | 

 

"هستی" هر آنچه آرزویش را داری به تو خواهد داد به شرط آنکه زمان دادن آنجا باشی!

Alexis Weisenheimer                           

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم دی 1389ساعت 9:42  توسط کوروش معیری  | 

 

بابا نوئل خندان از راه خواهد رسید.

Alexis Weisenheimer                           

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم آذر 1389ساعت 0:25  توسط کوروش معیری  | 

 

"شناخت"  از رهگذر فریب به دست می آید...اما نه الزاما!

Alexis Weisenheimer                           

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم آذر 1389ساعت 13:23  توسط کوروش معیری  | 

 

 

"سن میکله" یه "خروس" داشت."هملت" یه خروس کم داشت...برای همین هم مرد!

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم آذر 1389ساعت 11:14  توسط کوروش معیری  | 

 

تنها راه راست ، راه راستی است . فقط پیدا کردنش است که اندکی دشوار شده!

Alexis Weisenheimer

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام شهریور 1389ساعت 22:24  توسط کوروش معیری  | 

 

بیرونی در کار نیست...هر چه هست درون است.

Alexis Weisenheimer

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم شهریور 1389ساعت 22:4  توسط کوروش معیری  |